Run For The Mahdel. - Whos Gonna Feed Them Hogs

Gamla fönster måste renoveras

Gamla fönster läcker mycket värme vintertid och kan göra att man får en högre kostnad för driften. Kanske kan man göra det på andra sätt men ett är fönsterrenovering i Västervik. Där kan man ordna med ett lag som kommer hem till en och kittar om fönsterna och om det behövs en tyngre renovering kan det också göras. Man brukar säga att det är värt att behålla de gamla fönsterna i socklarna och bara kitta om ifall det räcker. Men om det är mycket slitet kan man behöva byta allt.