Run For The Mahdel. - Whos Gonna Feed Them Hogs

Rätt klädsel för tillfället

När man skall gå på en begravning är det viktigt att man klär sig rätt för tillfället. Det handlar inte om att bära det man själv kan tänkas vilja bära eller vilja göra utan det handlar mer om vad som är lämpligt för tillfället. Ja, man kanske känner att detta med att bära en svart begravningsklädsel inte är något som man tycker om och då kan man behöva göra det som krävs samtidigt som man också kommer underfund med att det faktiskt fungerar och att man kan få igenom detta som är så viktigt på en begravning, nämligen att ära den bortgångne och att respektera dennes familj som också är där.