Run For The Mahdel. - Whos Gonna Feed Them Hogs

Tänka på vintern

När det handlar om att göra detta som krävs inför vinterns så skall man inte glömma skicket taket befinner sig i. Nej det handlar om att se vad som krävs samtidigt som man också kommer fram till detta som handlar om att göra något för alla andra. Men om man inte får till detta med att lägga om tak i Stockholm så kanske man kan känna något mer för alla andra med. Ja, det handlar om att göra något för alla andra. Kanske kan man se till att göra detta för att samtidigt också kommer underfund och göra det som alla andra också kräver med. Ja, det handlar om att göra något som krävs för alla andra.